Vahva kansallinen kulttuuri

Pitkäaikaisena Suomalaisuuden liiton puheenjohtajana ja nyt myös tuoreena kulttuuriministerinä minulta kysytään usein, mitä suomalaisuus tai suomalainen kulttuuri oikein on. Voiko sellaista ylipäänsä olla olemassakaan?

Kyllä voi ja on, jos kohta ei missään sulkeutuneessa, ulkopuolisista vaikutteista täysin ”puhtaassa” muodossa. Suomalaisuus, kuten kaikki kansalliset identiteetit, koostuvat tietyistä omalaatuisista aineksista kuten kielestä, tapakulttuurista, luonnonoloista, historiasta, myyteistä ja oikeuskäsityksistä. Niiden pohjalta syntyy kansallinen omaleimaisuus, joka kuitenkin jatkuvasti on vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.

Sama periaate pätee myös taiteisiin ja niin kutsuttuun korkeakulttuuriin. On päivänselvää, ettei suomalainen taide ole irrallista muusta maailmasta.

Toisaalta olisi myös järjetöntä väittää, ettei omaleimaista suomalaista kulttuuria ole lainkaan.

Eikö ole olemassa esimerkiksi suomen kieltä, suomenkielistä kirjallisuutta ja runoutta, Suomen kansalliseeposta, tai minkäänlaisia suomalaisia tyylisuuntia millään kulttuurin alalla? Ei suomirockia, ei suomalaista elokuvaa, ei suomalaista muotoilua, ei kerta kaikkiaan mitään?

Tietysti on. Meillä on runsaasti omalaatuista taidehistoriaa, joka ammensi aiheitaan ja innoitustaan suomalaisuuden eri piirteistä. Sibeliuksen ja Gallen-Kallelan kaltaiset mestarit ovat kansainvälisestikin tunnettuja. Samoin tälläkin hetkellä luova ala muodostaa 3 prosenttia bruttokansantuotteestamme, ja tämä jos mikä on ala, jolla on jatkossakin paljon kasvupotentiaalia.

Ilman kansallisia kulttuureja ei monikulttuurisuuttakaan olisi."

Monikulttuurisuus perustuu nimensä mukaisesti kulttuurien kohtaamiseen, eli kansallisiin tai muihin paikallisiin kulttuureihin."

Viime vuosina on puhuttu paljon monikulttuurisuudesta, usein kärjistäen asettaen monikulttuurisuus kansallisten kulttuurien vastakohdaksi tai korvaajaksi. Todellisuudessa ne eivät ole vastakohtia, vaan monikulttuurisuus perustuu nimensä mukaisesti kulttuurien kohtaamiseen, eli kansallisiin tai muihin paikallisiin kulttuureihin.

Ilman niitä monikulttuurisuuttakaan ei olisi, eikä se näin voi korvata kansallisia kulttuureja. Juuri kansallinen kulttuuri on sitä omaperäistä rikkautta, jonka kukin kansa vuorovaikutuksesta muiden kansojen kanssa koko maailman monimuotoisuudelle lahjoittaa.

Kommentit (8)

Kommentit

Vahva kansallinen kulttuuri on kaikella kunnioituksella parhaat päivänsä nähnyttä ja elää täysin omaa elämäänsä muutamista maailman luokan staroista huolimatta tässä maassa jonka väkiluku ylitti juuri viiden ja pulen miljoonan rajan, johon ihmiset eivät halua enää lisääntyä, jossa myös miljoona syö SSRI lääkitystä voidakseen jotenkin ja jossa toinen miljoona käy nettiterapiassa oikeasti hoitoja tarvitsevien esittäessä jostain syystä täysipäisiä... :-)
Maahan on laskeutunut häikäilemätön oman edun tavoittelun ja täydellinen valehtelun kulttuuri, joka on aivan täysin kansallista kaunopuheineen ja näin toki myös täysin linjassa muita tämänhetkisiä länsimaisia kulttuureita kohdatessa, paitsi tämän ainutlaatuisen kulttuurin sisäisen pahoinvoinnin suhteen.
On totta että Suomirokkia ei olisi ilman Ismo Alankoa. - ja toki montaa muuta. Kansallis runoilijoista, sekä nyt heidän runoista, tästä kielestä ja monesta muusta puhumattakaan.

venäjän trolli

Kun kuuntelee ja katselee miten intohimoisesti tänne muuttaneet , pakolaiset ja turvapaikan saaneet pitää kiinni omasta kulttuuristaan , sen tavoista, ruuistaan , vaatetuksestaan ja muistakin ominaisuuksista ei voi kun ihmetellä .

Siis ihmetellä sitä pauhua ja mollaamista , impivaaralaiseksi , peräkamariasukiksi haukkumista , jopa rasistin leimaa joka kohdistuu kantasuomalaisiin jotka myös haluavat säilyttää suomalaisen kulttuurin tavat ja ominaispiirteen niin juhlissaan musiikissa , taiteessa , ruuassa ja ihan kaikessa.

Missään päin maailmaa en ole kuullut , että maahan muuttaneet olisivat tuosta vain luopuneet omasta kulttuuristaan tai sen tavoista . Kiertäessäni maailmaa kaikki haluavat säilyttää entisen kotimaansa läheisiksi tulleet tavata , ruoka ja muun kulttuurin monista muista piirteistä ja uskonnostaan puhumattakaan .
Maahanmuuttajat sanoo kyllä olevansa sen maan kansalaisia jonne muuttaneet , mutta vahvasti myös oman entisen kotimaansa kuten esim. italialaisia, vietnamilaisia, saksalaisia , Afrikan valtioista tulleita pitäen kiinni noista "vahan maansa " tavoistaan ja opettaen ne myös uudessa kotimaassaan syntyneille lapsilleen .

Totta kai Suomessakin kaikki muuttuu, mutta se ei tapahdu yhdessä yössä , eikä niin , ettei entisestä saisi pitää kiinni ja elää rinnakkain niin vanhan kuin uuden suomalaisen kulttuurin tapojen kanssa .
Luonnollinen poistuma tapahtuu aina kuten näemme jo tapahtuneen agraari Suomen kadottua on siihen liittyvät kulttuurin monetkin tavat hävinneet myös .
Miten vahvasti tänne tulijoiden ja suomalaisten kulttuurit sekoittuvat jää nähtäväksi .

CALWX9

Kansallinen kulttuuri ei ole mikään yksi vahva kokonaisuus jonka oikeellisuuden joku Suomalaisuudenliiton persupuheenjohtaja voi määritellä. Hänellä ei ole valtaa eikä voimaa tulla sanomaan kenellekään ettet elä suomalaisen kulttuurinormin mukaan, ei edes ilman tarkoitusta muuttaa toisten elämäntapaa saati sen kanssa.

Mitä korkeakulttuurin tulee niin siihen pätee ihan sama juttu. Aikoinaan sibeliukset ja gallen-kallelat olivat silloisten konservatiivijäärien kynsissä ihan kuin postmodernistit tämänpäiväinen persuleiden.

Kaikenkaikkiaan olisi parempi kun ei yritettäisi mestaroida toisten tapoja elää tai tehdä taidetta t.m.s. Muuten voitaisi esimerkiksi havaita, ettei monenkaan persulin elämäntavat täytä edes heidän omia käsityksiään suomalaisesta kulttuurista, saati muiden käsityksiä.

Kulttuuriministerin olisi siis parasta keskittyä ministeröinnissään edistämään yleensä kulttuurin tekemisen ja nauttimisen edellytyksiä puuttumatta millääntavoin sisältöihin.

Myyryläinen

Sampo Terho kirjoittaa hyvin kulttuureista ja se mitä hän monikulttuurisuudesta ajattelee on hienoa . Juuri näin se on .
Totta kai hänellä oikeus myös määritellä kulttuuri juuri niin kuin se hänestä tuntuu .
Missään hän ei kyllä kirjoita eikä määrää ketään elämään vain Suomalaisen kulttuurin mukaan eikä yritä mestaroida muutenkaan toisten tapaa elää, tai tehdä taidetta.

Ihan yhtä vapaasti saa Myyryläinen kuplassaan , luulen , ajatella ettei monenkaan persun elämäntavat kuulemma täytä edes heidän omia käsityksiään suomalaisesta kulttuurista saati muiden käsityksiä siitä ? Luulen , että ilmeisesti vain ymmärtämättömyys , ahdasmielinen ajattelu , jopa typeryys tuottaa tuollaisia päätelmiä muista ihmisitä .

Sampo Terho , filosofian maisteri , entinen meppi , entinen rauhanturvaaja , toiminut maanpuolustuskoulu strategia ja media tutkijana, entinen kulttuuri ja koulutusvaliokunnan varapuheenjohtaja sopii paremmin kuin hyvin Eurooppa-kulttuuri ja -urheiluministeriksi .
Odotan häneltä hyvää työtä tuossa asemassan enkä hetkeäkään epäile hänen kykyjään selvitä taloudellisten ratkaisujen tekijänä . Sisältöjen osalta on hän itse ilmoittanut ettei luonnollisesti tule niihin puutumaan .

CALWX9

Viestini ydin näyttää menneen kommentoijalta ihan ohi. Sehän oli, että koska edes persulit eivät täytä yhden suomalaisen kulttuurin määritelmää niin olisi parempi olla, ministerinkin, puuttumatta muiden elämiin ja olla heitä/meitä sen enempää määrittelemättä kansallisiksi tai muiksi.

Toisaalta en ottanut kantaa, vielä ennen tekoja, Terhon sopivuuteen ministeriksi vaan annoin yhden kansalaisen neuvon mihin keskittyä ministerinä. Sellainen on kai, ainakin vielä, luvallista täältä punavihreästä kuplasta. Vai onko?

Myyryläinen

Sampo Terho

Kirjoittaja on kansanedustaja ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja.